Donderdag 3 april ledenvergadering Haarts Belang

Donderdag 3 april houdt Haarts Belang haar Algemene ledenvergadering om 20.00 uur  in
“De Ringkamp”.
Iedere belangstellende is hiervoor van harte uitgenodigd. Naast de standaard agendapunten als notulen, jaarverslag, financieelverslag en bestuursverkiezing, stelt Haarts Belang aanpassing van het huishoudgelijkreglement voor en wil onder andere ook de digitale ontsluiting bespreken.
Na het formele gedeelte van deze vergadering wordt een korte pauze gehouden, waarna leden van het SAAP uitleg komen geven over het SAAP.
Onlangs zijn de Gebiedscommissie en de stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland (SAAP) gefuseerd. SAAP stelt zich tot doel landschapsdoelen effectiever te bereiken en de plattelandsontwikkeling beter te stimuleren. De provincie Gelderland stelt binnen de  “Regeling Natuur en Landschap” maximaal € 200.000,- beschikbaar per gemeente.  De gemeente Aalten heeft daarvoor als cofinanciering € 100.000,- binnen het  landschapsfonds gereserveerd. Volgens het Landschaps OntwikkelingsPlan staan de buurtschappen Haart en Lintelo voor 2014 op de planning om voor deze regeling ideeën/projecten in te dienen. Het SAAP geeft uitleg van wat hier de mogelijkheden zijn.
Haarts Belang hoopt op een goede opkomst voor deze ledenvergadering, zodat in beeld komt wat er leeft onder de inwoners van de Haart.