Aanvraag tekening bruggen in fietspad N318 bij Bredevoort

Jos Wessels heeft namens de CDA fractie gemeente Aalten het verzoek gedaan aan provincie Gelderland om inzage in de constructie tekeningen van de bruggen in het fietspad langs de N318 bij Bredevoort.

Deze aanvraag vloeit voort uit de wens om het stuk fietspad tussen de Stationsweg en de Tolhuisweg op te waarderen tot een parallelweg zoals die ook bestaat tussen de Stationsweg en Winterswijk. Het voordeel van een parallelweg is, dat auto- en landbouwverkeer dat afkomstig is van de Haart dan linksaf kan richting Aalten om bij de Tolhuisweg de N318 op te kunnen.

Bij de reconstructie van de N318 in 2011 wees de provincie deze wens af vanwege de hoge kosten. Onder meer de versterking van de bruggen over de Slingebeek en de Schaarsbeek zouden veel extra kosten met zich meebrengen. In een gesprek dat het college van B en W van Aalten had met gedeputeerde mevrouw Bieze bleek dat deze tekeningen inzichtelijk zijn mits gemotiveerd wordt waarom men die wil inzien. De CDA fractie wil deze tekeningen bestuderen om te bezien welke mogelijkheden er in de toekomst zijn om dit fietspad te updaten tot een parallelweg. Vandaar het verzoek van Jos Wessels.