Raadsvergadering 15 oktober 2013 inzake Walfortlaan

De Walfortlaan staat al een tijd in het middenpunt van de belangstelling. Op 1 oktober jl. heeft er een RTG (Ronde Tafel Gesprek) plaats gevonden. Het Haarts Belang en de aanwonenden hebben daarbij ingesproken. Het Haarts Belang ziet de Walfortlaan als een belangrijke laan voor de Haart, welke niet afgesloten mag worden. Aanwonenden van de laan willen minder verkeer over de laan. De gemene deler van de RTG is, dat er snelheidsremmende maatregelen nodig zijn en dat de huidige drempels meer overlast veroorzaken dan ze nut hebben. Tijdens de Raadsvergadering van 15 oktober is er een motie aangenomen  door het CDA, VVD en GB dat de wethouder met het Haarts Belang en de aanwonenden om tafel gaan om snelheidsremmende maatregelen te bespreken.