8 december 2022
Door Oranjevereniging Ons Genoegen

Kerst- en Wintermarkt op de Haart

Op zaterdag 17 december van 11.00 – 16.00 uur wordt bij de Ringkamp de Kerst- en Wintermarkt gehouden.

Onder genot van gezellige kerstmuziek wandelen langs kramen met leuke (kerst) snuisterijen, delicatessen, kunst, bloemstukken en zelfgemaakte producten om vervolgens bij vuurkorven te genieten van chocomel, erwtensoep of gluhwein en elkaar te ontmoeten.

Daarnaast is er een wandeltocht uitgezet van 10 km. door het Haarts landschap. Deze kan gestart worden ook bij de Ringkamp vanaf 11.00 uur.

Er is nog plek voor enkele kramen. Heb je interesse of wilt u meer informatie? Mail, bel of app naar Anouk Richters anouk@bertkamink.nl of bel 0543-5565305 of app 06-16539006

Handgetekende platte kerstmarktillustratie

31 augustus 2022
Door Redactie

Algemene Ledenvergadering van Haarts Belang

op donderdag 8 september 2022 om 20.00 uur
in “De Ringkamp

Agenda:

 1. Opening
 2. Presentatie (jaar)verslag
 3. Vaststellen notulen 14 maart 2019
  de notulen kunt u downloaden via www.haart-info.nl
  en liggen bij de vergadering ter inzake
 4. Financieel verslag door de penningmeester
 5. Kascontrole + benoeming nieuw kascontrolelid
 6. Bestuursverkiezing
  Bert Mateman, Gerard te Hennepe en Han Langeler zijn aftredend en herkiesbaar
  Ellen kobus en Ewald Harmsen zijn aftredend en niet herkiesbaar
  Het bestuur draagt Manon Rutgers en Marieke Hijink voor als nieuwe bestuursleden
  Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergaderingbij het bestuur worden voorgesteld
 7. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
 8. Sluiting van de vergadering van Haarts Belang

Pauze

Na de pauze gaan we in gesprek met twee wethouders van de gemeente Aalten,
Erik Groters, portefeuillehouder van o.a. Duurzaamheid, energie, beheer van wegen en
Ted Kok, portefeuillehouder van o.a. Ruimtelijke ordening en woningbouw.

Met hen bespreken we actuele zaken als;
de verkeersveiligheid in onze buurtschap;

 • de stand van zaken met betrekking tot de spoorovergang Kleuverspad
 • waar zijn gevaarlijke situaties / aanpassingen gewenst

de bereikbaarheid van onze buurtschap;

 • het onderhoud van de wegen en bermen

de leefbaarheid in onze buurtschap;

 • hoe behouden we een gemêleerde leeftijdsopbouw,
  zodat mensen naar elkaar kunnen blijven omkijken en blijven zorgen
 • zijn hiervoor voldoende woning voor starters en senioren,
  zodat er de nodige doorstroming ontstaat
 • waar zijn op de Haart nog mogelijkheden om woningen te realiseren

Deze en andere onderwerpen kunnen worden besproken, daarbij is de inbreng van de inwoners van
onze buurtschap zeer wenselijk.

Kom daarom 8 september naar deze vergadering.

28 augustus 2022
Door Redactie

Wat was het weer een fantastisch Haarts Feest!

Wij kunnen, mede door de vele vrijwilligers, terugkijken op een grandioos zomerfeest.

Toneelvereniging “de Haort” trapte af met het komisch toneelstuk “Pette an de pillen” en kreeg de lachers goed op de hand. Donderdagavond werden de versierde wagens aan de jury voorgeleid en mocht Atlantic de prijs in ontvangst nemen voor de mooiste optochtwagen. Vervolgens was er voor de kinderen een disco en lampion optocht waarna de DJ’s verder gingen om de oudere jeugd van de Haart te vermaken.

Op zaterdagochtend werd jeugdkoningin Anne Langeler door alle feestgangers opgehaald en na een gezamenlijke lunch bij de Ringkamp kon men zich vermaken met spelen zoals een foto raadspel, big bag springen, bierkrat duwen, spons gooien, stormbaan en natuurlijk het (jeugd)koning schieten.

Rond half vijf schoot Gerben Mateman de romp eraf en samen met zijn vrouw Jeanet zijn zij het koningspaar van de Haart.

Een uur later schoot Diede Wikkerink de vogel eraf en werd jeugdkoningin, zij koos Pim te Loo als koning. De avond werd feestelijk afgesloten met de band NOAH.

Binnenkort verschijnen er meer foto’s op de facebookpagina.

Uitslagen koningschieten:

Kop: Reinier te Linde, rechtervleugel: Harm te Winkel, linkervleugel: Esmee Luiten, staart: Johan Mateman, romp: Gerben Mateman.

Jeugdkoningschieten:

Kop: Mirthe Veerbeek, linkervleugel: Fayen te Voortwis, rechtervleugel: Fayen te Voortwis, staart: Pim te Loo, romp: Diede Wikkerink.

2 mei 2022
Door Oranjevereniging Ons Genoegen

Firma Weijland bij de Ringkamp

Jack Weijland en Lucy Legeland, Firma Weijland, komen op zondagmiddag 22 mei a.s. wederom naar de Haart met een nieuw programma in het dialect vol aanstekelijke liederen, verhalen en gedichten die veelal hun oorsprong vinden in de Achterhoek.

De Ringkamp, gelegen aan de Huiskermatedijk 2, is open vanaf 13.30 uur waarna de Firma om 14.30 begint met de voorstelling in de tent maar bij mooi weer buiten in het weiland!

Toegang is gratis!