28 augustus 2022
Door Redactie

Wat was het weer een fantastisch Haarts Feest!

Wij kunnen, mede door de vele vrijwilligers, terugkijken op een grandioos zomerfeest.

Toneelvereniging “de Haort” trapte af met het komisch toneelstuk “Pette an de pillen” en kreeg de lachers goed op de hand. Donderdagavond werden de versierde wagens aan de jury voorgeleid en mocht Atlantic de prijs in ontvangst nemen voor de mooiste optochtwagen. Vervolgens was er voor de kinderen een disco en lampion optocht waarna de DJ’s verder gingen om de oudere jeugd van de Haart te vermaken.

Op zaterdagochtend werd jeugdkoningin Anne Langeler door alle feestgangers opgehaald en na een gezamenlijke lunch bij de Ringkamp kon men zich vermaken met spelen zoals een foto raadspel, big bag springen, bierkrat duwen, spons gooien, stormbaan en natuurlijk het (jeugd)koning schieten.

Rond half vijf schoot Gerben Mateman de romp eraf en samen met zijn vrouw Jeanet zijn zij het koningspaar van de Haart.

Een uur later schoot Diede Wikkerink de vogel eraf en werd jeugdkoningin, zij koos Pim te Loo als koning. De avond werd feestelijk afgesloten met de band NOAH.

Binnenkort verschijnen er meer foto’s op de facebookpagina.

Uitslagen koningschieten:

Kop: Reinier te Linde, rechtervleugel: Harm te Winkel, linkervleugel: Esmee Luiten, staart: Johan Mateman, romp: Gerben Mateman.

Jeugdkoningschieten:

Kop: Mirthe Veerbeek, linkervleugel: Fayen te Voortwis, rechtervleugel: Fayen te Voortwis, staart: Pim te Loo, romp: Diede Wikkerink.

2 mei 2022
Door Oranjevereniging Ons Genoegen

Firma Weijland bij de Ringkamp

Jack Weijland en Lucy Legeland, Firma Weijland, komen op zondagmiddag 22 mei a.s. wederom naar de Haart met een nieuw programma in het dialect vol aanstekelijke liederen, verhalen en gedichten die veelal hun oorsprong vinden in de Achterhoek.

De Ringkamp, gelegen aan de Huiskermatedijk 2, is open vanaf 13.30 uur waarna de Firma om 14.30 begint met de voorstelling in de tent maar bij mooi weer buiten in het weiland!

Toegang is gratis!

1 maart 2022
Door Redactie

Leefbaarheid in het buitengebied thema tijdens lijsttrekkersdebad op 3 maart

Met de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart in het vooruitzicht wordt er op donderdag 3 maart in het Kulturhus in Lintelo een lijsttrekkersdebat georganiseerd. Platform Aalten is initiatiefnemer voor deze avond, welke als thema heeft ‘de leefbaarheid van onze buitengebieden en kleine kernen’. Het debat wordt deze avond geleid door Angelique Krüger.

Het lijsttrekkersdebat wordt geleid door Angelique Krüger

Platform Aalten wordt gevormd door onder andere de belangenverenigingen van de verschillende buurtschappen en kleine kernen en de besturen van de kulturhusen en verenigingsgebouwen. Deze participanten in Platform Aalten spannen zich samen in om de leefbaarheid in de buitengebieden en kleine kernen te behouden en waar nodig te verbeteren.
Afgelopen jaar zijn in de gemeente raad onder andere ‘het beleidkader gemeenschapshuizen’ en ‘de Woonvisie’ aan de orde geweest. Thema’s die voor een heel belangrijk deel invloed hebben op de leefbaarheid.
Met de komende gemeenteraadsverkiezingen op komst hebben de verschillende partijen in hun verkiezingsprogramma ook deze problematiek benoemd. Tijdens het lijsttrekkers debat krijgen de zeven partijen de mogelijkheid hun standpunten betreffende deze thema’s te presenteren en te benoemen welke actiepunten er op korte termijn verwacht mogen worden.De avond wordt gehouden van half acht tot half tien. Om iedere partij gelijke kansen te geven hun zegje te doen over deze problematiek is het van belang dat deze avond in goede banen wordt geleid.
Angelique Krüger zal dit lijstrekkersdebat leiden en de zeven partijen in een aantal verschillende rondes de mogelijk geven hun standpunt en actiepunten aan de orde te brengen.

Dit lijsttrekkersdebat is te volgen via live stream. AFM en Dinxper FM zullen deze avond samen opnames en livestream van het debat verzorgen. Een unieke samen werking. De link voor deze livestream is te vinden de website en facebook van AFM en Dinxper FM.
Deze avond zullen uiteraard de afvaardigingen van de verschillende participerende partijen in Platform Aalten aanwezig zijn. Omdat er geen beperkende maatregelen meer gelden is deze avond ook toegankelijke voor overige bezoekers die geïnteresseerd zijn in het thema. De avond begint om half acht, inloop is vanaf zeven uur.

17 mei 2021
Door Redactie

Eerste Uuthuuskes in gemeente Aalten geplaatst

Dinsdag 11 mei zijn de eerste twee Uuthuuskes in de gemeente Aalten geplaatst, ze staan in de kleine kern de Haart. De komende periode worden nog eens zes Uuthuuskes geplaatst in Lintelo, De Heurne en IJzerlo. Voor Barlo zijn nog plannen in voorbereiding.

Een Uuthuuske is een verplaatsbare, duurzame, energieneutrale én betaalbare huurwoning in de kleine kernen van de gemeente Aalten. Ze zijn bedoeld voor jongeren uit die kleine kernen, met het idee dat we jongere generaties vasthouden in de regio en zij zo een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de kleine kernen. Huurders beneden de 28 jaar mogen vijf jaar in een Uuthuuske wonen. Is een huurder 28 of ouder? Dan is de huurtermijn twee jaar. Zo wordt de doorstroming bevordert en krijgen andere jongeren met een sociaal en/of maatschappelijke binding met de betreffende kleine kern de kans om ‘uut huus’ te gaan én in de buurt te blijven.

Snelle realisatie dankzij samenwerking
Gemeente Aalten is de initiatiefnemer van de Uuthuuskes. Wethouder Ted Kok: “Voor jongeren is het steeds moeilijker een betaalbare huurwoning te vinden, zeker in de kleine kernen en buurtschappen want daar bouwen woningcorporaties niet of nauwelijks. En we willen natuurlijk voorkomen dat ze uit de gemeente of zelfs de regio weg trekken. Tijdelijke woningen bouwen in die kleine kernen, dat zou de oplossing kunnen zijn, zo dachten we. Dat idee, dat ontstond in november 2019, is uitgewerkt en nu, nog geen anderhalf jaar later, zijn de eerste twee Uuthuuskes al geplaatst. Dat het nu ook nog zulke bijzondere woningen zijn geworden, daar ben ik bijzonder trots op. Maar dat konden we natuurlijk alleen maar realiseren dankzij de enthousiaste betrokkenheid en inzet van onze partners. Zij hebben zich echt aan dit unieke project verbonden en er een samenwerking van gemaakt.”

Flexibel en duurzaam
Uitgangspunt was dat er tijdelijke (kleine) woningen gerealiseerd zouden worden in de kleine kernen van de gemeente Aalten. Een Uuthuuske is veel meer dan dat geworden. De woningen zijn duurzaam en volledig energieneutraal uitgevoerd, door onder meer de plaatsing van twintig zonnepanelen. Huurders krijgen dus geen energierekening. De bouwdelen zijn zodanig flexibel dat binnen een dag de woning, inclusief de fundering, kan worden verwijderd én op een andere locatie weer opgebouwd. De gebruikte bouwmaterialen zijn herbruikbaar, ook als ze niet meer toegepast worden voor een Uuthuuske. Toch is verplaatsen van een Uuthuuske niet direct aan de orde. Het tijdelijke zit ‘m nu vooral in de tijdelijke huurcontracten. En echt klein zijn de Uuthuuskes met ca. 60 m2 woonoppervlak nauwelijks te noemen.

Partners
Bouwcombinatie WAM & Van Duren zorgde, samen met The NewMakers, voor het ontwerp van de Uuthuuskes en neemt ook de realisatie op zich. 8RHK Ambassadeurs en provincie Gelderland stelden vanuit de Regiodeal subsidie beschikbaar om de Uuthuuskes te exploiteren en verhuren. Gemeente Aalten is weliswaar eigenaar van de Uuthuuskes, maar niet de verhuurder. Die rol is belegd bij de nieuw opgerichte Achterhoekse Wooncoöperatie (AWC). AWC komt voort uit ‘Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK), die nauwe banden heeft met de belangenverenigingen in de kleine kernen. De belangstelling van jongeren bleek groot. Alle Uuthuuskes, ook degenen die nog moeten worden geplaatst, zijn inmiddels verhuurd.

Online toelichting
Op 20 mei mogen de eerste huurders van een Uuthuuske op De Haart hun huissleutel in ontvangst nemen. De sleuteloverhandiging vindt plaats tijdens een online ‘lancering’ van de Uuthuuskes. Daarin wordt door betrokken partijen ingegaan op het proces en op de vraag ‘wat maakt een Uuthuuske nu zo bijzonder?’. Ook is het unieke productie- en bouwproces van de Uuthuuskes te zien. En natuurlijk mag ook een ‘sneak preview’ van het interieur van een Uuthuuske niet ontbreken.
Deze ‘lancering’ is op 20 mei vanaf 16.30 uur te volgen via streamingsdienst Vimeo. Aanmelden is niet nodig.

(Bron: www.aalten.nl)

23 april 2021
Door Redactie

Veteranen staan centraal in tentoonstelling Haarts Foto Collectief

Vanaf medio april is in Barlo een bijzondere expositie te zien. Langs
’t Villeken worden portretten van 25 veteranen uit de gemeente Aalten tentoongesteld. De expositie is samengesteld door het Haarts Foto Collectief in het kader van 75 jaar vrijheid. De veteranen die op de portretten zijn afgebeeld zijn Indiëgangers en mensen die uitgezonden zijn geweest naar vredesmissies buiten Nederland.

Door Karin Stronks

“Deze tentoonstelling stond vorig jaar op het programma maar vanwege de maatregelen rondom corona is het uitgesteld. Nu richten we de expositie buiten in zodat iedereen de portretten op elk gewenst tijdstip kan bekijken. Er is een speciale fiets- en wandelroute gemaakt die voert langs historische monumenten en langs deze bijzondere tentoonstelling”, vertelt Gerjo te Linde, woordvoerder van het Haarts Foto Collectief. De portretten zijn in roestvrijstalen frames op standaards geplaatst, een korte tekst onder de foto’s geeft informatie over de betreffende veteraan.

De tentoonstelling is nog niet officieel geopend, maar is te zien van april tot oktober. De expositie is ingericht op privéterrein. Gerjo: “Wij als Haarts Foto Collectief zijn dankbaar dat we de tentoonstelling op het erf van de familie Veerbeek mogen houden.”

Op een bord staat algemene uitleg over de tentoonstelling. De diversiteit van veteranen toont aan dat niet alleen lang geleden offers zijn gebracht, maar dat ook in de recente geschiedenis is gevochten voor vrijheid. “We hebben mannen en vrouwen geportretteerd, jong en oud. Het kan je buurman of buurvrouw zijn die hier op de foto staat. Je komt deze veteranen wellicht tegen in de supermarkt. Het zijn gewone mensen, net als jij en ik, die Nederlands-Indië hebben gevochten, die uitgezonden zijn geweest, die aan vredesmissies hebben meegedaan”, zegt Gerjo. De foto’s zijn gemaakt in het gemeentehuis in Aalten. Gerjo geeft aan: “Er zijn waardevolle gesprekken op gang gekomen, dat is fijn omdat we dan een goede indruk hebben van wie we fotograferen. Het was indrukwekkend om de verhalen van de veteranen te horen.”

Eén van de veteranen die in de expositie te zien is, heeft de tentoonstelling niet meer kunnen bezichtigen. Gerjo: “We hebben overlegd met mevrouw Smilda of we de foto van haar man in de tentoonstelling mee mochten nemen. Ze gaf toestemming. Het was de bedoeling dat zoon Girbe Smilda de expositie zou openen, in het bijzijn van zijn moeder. Maar vanwege de regelgeving rondom corona is dit nog niet mogelijk. Op een later tijdstip zullen we een moment plannen waarbij de veteranen die meegewerkt hebben en hun familie worden uitgenodigd.”

Marjan Ploos van Amstel is een van de veteranen die is geportretteerd. Ze is 23 als ze een half jaar naar Bosnië en Herzegovina vertrekt na een speciale training. “Ik werkte bij de luchtmacht maar was ingedeeld bij het LOT, Liaison and Observation Team, een onderdeel van EUFOR, European Union Force. Dit was een landmacht missie”, legt Marjan uit. “Het doel van LOT was om toegankelijker te zijn voor de bevolking en autoriteiten, we woonden ook tussen de mensen, eerst in tenten, later in huizen. We moesten een bepaald gebied in de gaten houden.”

In Bosnië en Herzegovina wonen in die tijd veel verschillende etnische groepen zoals moslims, Serven en Kroaten. De spanning is vaak te snijden, vooral ook omdat het verkiezingstijd is. “We zagen veel verdriet, hebben onmenselijke verhalen gehoord, maar we maakten ook wel mooie dingen mee”, vertelt Marjan. Ze haalt diep adem en vervolgt: “Ik heb in bedreigende en benarde situaties gezeten. Heb er een kras aan over gehouden, voelde me vaak jaren ouder dan mijn leeftijdgenoten. Maar ik heb er geen moment spijt van gehad dat ik ben gegaan. Als we de mensen daar ook maar een heel klein stukje op weg hebben kunnen helpen dan is het al goed, daarvoor ben je daar.” Over de expositie is Marjan duidelijk: “Ik ben veteraan maar ik heb zo veel respect voor de ‘oudere’ veteranen, voor de Indiëgangers. Vind echt dat daar veel te weinig aandacht voor is. Daarom is deze expositie zo belangrijk.”

Bron: Aalten Vooruit

10 februari 2021
Door Redactie

Haart Viert Vrijheid

In het jaar 2020, mochten we vieren dat we 75 jaar in vrijheid mogen leven. Een vrijheid, die zwaar bevochten en niet vanzelfsprekend is. Iets waar we tot voor kort niet altijd bij stil stonden. Door de  ontwikkelingen dat jaar rond het coronavirus, hebben ook mensen die na de oorlog zijn geboren, in lichte mate kunnen ervaren, hoe het is om in je vrijheid beperkt te worden. Door de verenigingen van onze buurtschap Haart is in het jaar 2020 gezocht naar een mogelijkheid om aandacht te schenken aan de viering van 75 jaar vrijheid. Op het plan om een ‘Vrijheidskrant’ uit te geven werd van verschillende kanten positief gereageerd. De uitgave kreeg de titel ‘Haart Viert Vrijheid’. De ondertitel werd: ‘Vrijheid krijgen, hebben en behouden’. Door jong en oud, door alle generaties, is er bijgedragen aan het tot stand komen van ‘Haart Viert Vrijheid. Door de inbreng van de verenigingen, basisschool ’t Möllenveld, de jeugdclub en die personen die hun ervaringen met ons willen delen, kon in april 2020 een echte jubileumuitgave gepresenteerd worden. Ook na het jubileum jaar lezen we in ‘Haart Viert Vrijheid’ hoe kostbaar onze vrijheid is en dat dit gevierd moet worden! Deze uitgave is verspreid onder de inwoners van de buurschap en de leden van de Haartse verenigingen. Na verspreiding zijn er heel veel positieve reacties op deze uitgave ontvangen. De enkele exemplaren die over waren zijn nog gehaald door/opgestuurd naar geïnteresseerden in binnen en buitenland. “Haart Viert Vrijheid” is bewerkt tot een digitaal document. Per hoofdstuk is dit hieronder te downloaden/te lezen. Tevens zijn reacties en nagekomen ervaringsverhalen toegevoegd. We zijn iedereen die een bijdrage heeft geleverd zeer erkentelijk, dat ze hun ervaringen met ons willen delen. Mede hierdoor hebben we met elkaar een waardevol bewaar document kunnen maken. De verenigingen van de Haart

17 januari 2021
Door Oranjevereniging Ons Genoegen

Uitslag / Oplossingen Prijspuzzel

Wij hebben 16 inzendingen ontvangen op onze Haartse puzzels. De volgende inzenders hebben alle puzzels foutloos beantwoord:

 • Johan en Dinie Lammers
 • Wim Somsen en Jacqueline Ruessink
 • Cindy, Niek, Iris, Eline en Luuk Assink

Gefeliciteerd!!

Aan hen is een mooie en goed gevulde Haartse tas overhandigd.

Oplossing van de Huis/boerderijnamen: gelukkig ni’j jaor blief gezond.

 • Antoni Hoeve Graven
 • De Heurne te Bokkel-Hoftijzer
 • Bosch en Wei Bartelings
 • Johanna Huning
 • ’t Winkel Assink
 • Blekkink-Pas te Winkel
 • ’t Con net te Winkel
 • De Boschhoeve Assink-Langeler
 • Beekhof Mateman
 • ’t Meistershuus de Vries
 • Schepersnieuwhuis Prinsen-Jansen
 • Molenweide Kuijt
 • ’t Witte Veane Aalbers
 • Mia Domo te Bokkel
 • Freveld van der Lede
 • De Weide Blick te Bokkel
 • ’t Venemans Klein Wolterink
 • ’t Lindert te Linde
 • Borninkhof Luiten
 • Santhof Hoftijzer
 • Boatenkamp Prange
 • ’t Heem Somsen-Ruessink
 • ’t Liro Hoftijzer
 • ’t Loohuis Lohuis
 • ’t Boschhuis Obbink
 • De Loer van Gelder

Oplossing woordzoeker: Goed gedaan je hebt alle vragen met antwoord gevonden. de oplossing is alleen het woord FEESTVARKEN

Fotopuzzel:

1. Drenthelweg/fam. Vaags (Seinhorstdieksken)

2. Haart kern/Möllenveld

3. Vivaldi/Haartweg

4. Koning/Geert Kämink/Drenthelweg

5. Bert Kämink/boekenkastje

6. Goosen/Haartseweg (tegenover Assink)

7. Bosweg/roosterpad richting Sabrina Luiten

8. Beestmansbos/schuurtje

9. Hijinkdijk/pad naar Kleuverspad

10. Haartse Bos/helling richting Lieversdijk

11. JC Atlantic

12. Gebouw de Ringkamp

13. Iglo’s fam. Luiten, Bosweg

14. Oversteekplaats Hamelandroute (Onderlangs)

15. Suzie’s Farm/Schepersveld

16. Kruising Slaadijk/Veenhuisweg

17. Bankje Kriegerdijk/Kroondijk

18. Legtersdijk/Merel Blom (Logo aan de weg)

19. Buninkdijk/bij het spoor

20. Walfortlaan (boven Slinge)

21. Boerderij Eskes/Walfortlaan

Met dank aan Yannick Hoornenborg voor het maken van de foto’s!

Wat een ontzettend leuke reacties hebben we over deze puzzels ontvangen én wat heeft het velen bezig gehouden…wandelend, fietsend óf met de auto rond om er toch zeker van te zijn of dát de juiste foto of huisnaam was. Geweldig!

Hartelijke groet van het puzzelteam:

Dorja te Bokkel, Hedwig Harmsen, Roy Schutte, Ruben Wikkerink en Marian Langeler

9 december 2020
Door Redactie

Ruime belangstelling voor de Uuthuuskes

Na het verspreiden van de actuele informatie, middels de informatieflyer, hebben zich in korte tijd 3 potentiële huurders aangemeld. Aangezien er slechts 2 starterswoningen zijn te vergeven zullen nieuwe aanmeldingen op de wachtlijst komen.