19 november 2023
Door Redactie

Verkiezingen Tweede Kamer: Woensdagmiddag stemmen in De Ringkamp

De verkiezing voor leden van de Tweede Kamer komt eraan. Gaat u stemmen op woensdag 22 november? Weet dan dat u niet ver van huis hoeft. U kunt dit keer namelijk ook in De Ringkamp stemmen.

Let op: de deuren van ons stembureau gaan later dan gebruikelijk open, om 13.00 uur. U kunt er vervolgens stemmen tot 21.00 uur, het tijdstip waarop alle stembureaus sluiten.

Toch liever ’s ochtends stemmen? Kijk op www.aalten.nl/stembureaus bij welke stembureaus dat kan.

Alle informatie over stemmen in de gemeente Aalten leest u op www.aalten.nl/verkiezingen.

18 oktober 2023
Door Redactie

26 oktober Ledenvergadering Haarts Belang

Op donderdag 26 oktober houdt Haarts Belang om 20.00 uur de ledenvergadering in verenigingsgebouw De Ringkamp.
Hieronder de agenda voor deze ledenvergadering
1. Opening
2. Presentatie (jaar)verslag
3. Vaststellen notulen 8 september 2022
de notulen kunt u hier downloaden en liggen bij de vergadering ter inzage
4. Financieel verslag door de penningmeester
5. Kascontrole + benoeming nieuw kascontrolelid
6. Bestuursverkiezing
Erica Lensink, Marieke Hijink en Bert Mateman zijn aftredend en niet herkiesbaar
Het bestuur draagt Esther Bulsink, Arnoud Wikkerink en Bert Stoel voor als nieuwe
bestuursleden
Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij het bestuur
worden voorgesteld
7. Evaluatie van de enquête over Haarts Belang
8. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
9. Pauze
10. Na de pauze besteden we aandacht aan het thema Veiligheid in het buitengebied
11. Sluiting van de vergadering

Kom daarom 26 oktober naar deze vergadering.

24 september 2023
Door Redactie

Geef uw mening over Haarts Belang

Haarts Belang (HB) bestaat al ruim 100 jaar! Het lijkt ons goed om af en toe de leden te vragen of we nog op de goede weg zijn. Daarom deze kleine enquête.
Graag willen wij weten of u HB kent en wat u van haar verwacht,
Het invullen van de enquête kost maximaal 5 minuten en is anoniem. Uw mening is van groot belang!
De uitkomsten kunnen leiden tot aanpassingen van onze werkwijze en doelstellingen.

Wanneer u de enquête invuld voor 15 oktober kunnen we uw mening meenemen bij de uitkomsten.
De uitkomst zal met u gedeeld worden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.
Vul de enquêtein via onderstaande link
https://forms.office.com/r/CJTnnCcf5Z

16 augustus 2023
Door Oranjevereniging Ons Genoegen

Zomerfeest op de Haart

Op woensdag 16, donderdag 17 en zaterdag 19 augustus viert de Haart haar Zomerfeest in en om de tent op het feestterrein van gebouw de Ringkamp aan de Huiskermatedijk.

Omdat toneelvereniging ‘de Haort’ afgelopen maanden aan het repeteren was met het onlangs opgevoerde openluchtspel ‘Teggendroads geluk’ komt op woensdagavond 16 augustus Toneelvereniging Lintelo de klucht ‘De Super Super’ spelen o.l.v. regisseur Erik Prange. Komische situaties wisselen zich in rap tempo af rondom een buurtsuper. De avond begint om 20.00 uur, toegang niet-leden € 5,00.

Op donderdagavond is er de presentatie van de wagens die iedere buurt van de Haart en omstreken versierd heeft met als thema ‘Country & Western’.

Na de presentatie is er voor de kinderen een disco en lampion optocht en de avond wordt voortgezet met de gezellige band ‘Duo Double’.

Zaterdag 19 augustus is er voor jong en oud de hele dag wat te doen op het feestterrein.

Om 9.00 uur wordt het dagfeest traditioneel geopend met het hijsen van de vlag door jeugdkoningin Diede Wikkerink en het zingen van het Wilhelmus. Daarna gaan de feestgangers in een optocht van versierde wagens naar de residentie van het koningspaar Gerben en Jeanet Mateman. Na een drankje en een verrassing wat ons daar staat te gebeuren, vertrekt de stoet weer richting feestterrein waar de soep en broodjes klaar staan.

Om 14.00 uur start het middagprogramma waarbij koning Gerben het eerste schot op de vogel zal lossen. Naast vogelschieten is er met allerlei activiteiten vermaak voor iedereen van jong tot oud.

Op zaterdagavond speelt ‘Achtung’ om het Zomerfeest met een knallende feestavond af te sluiten.

Toegang niet-leden € 5,00.

8 augustus 2023
Door Redactie

Zomer in Gelderland op de Haart

Op 9 augustus zal ‘Zomer in Gelderland’ van start gaan op de Haart. Een en ander speelt zich af op het terrein bij ‘De Ringkamp’ Om 10 over 7 is er op de radio een telefonisch gesprek met de aanvoerder van het team. Het hele team van de Haart bestaat uit 10 personen. Zij krijgen om half tien bij ‘De Ringkamp’ de opdracht. Uiteraard zijn er naast het team ook anderen van harte welkom.
Alle updates van de dag zijn te volgen via www.facebook.com/zomeringld
Om 11 uur gaan twee teamleden geboeid op zoek naar presentatrice Lisanne Halleriet. Zij is ergens verstopt op de Haart en heeft de sleutel om de handboeien los te maken. De twee teamleden gaan op zoek naar Lisanne aan de hand van hints die ze krijgen.
Vanaf 12 uur mag er begonnen worden met het opbouwen van het decor behorend bij de opdracht
Om vijf uur is er de optocht waarin te zien is wat er allemaal op de Haart te doen is En om zes uur wordt het aanwezige publiek geteld. Er dienen minimaal 300 mensen aanwezig te zijn, daarmee is dan de eerste 300 euro te winnen. Dus zorg dat je eind van de dag bij de Ringkamp bent!