Een leefbare, toekomstbestendige buurtschap

Haarts Belang maakt zich sterk voor de leefbaarheid in de buurtschap en behartigd de belangen van de inwoners van de Haart. Daarom organiseert de belangenvereniging op woensdag 19 november een “Dominoavond” in verenigingsgebouw De Ringkamp aan de Huiskermatedijk.
Deze thema-avond, voor alle inwoners van de buurtschap, kreeg de titel “Dominoavond”mee, omdat Haarts Belang de overeenkomst ziet tussen de samenleving en “Domino-day”. Voor het slagen van “Domino-day” is het noodzakelijk dat alle steentjes omvallen. Zo is er voor een leefbare buurtschap ook de bijdrage van elke inwoner van belang.
Deze “Dominoavond” wil de belangenvereniging met de inwoners van de buurtschap van gedachten wisselen over “Haart 2020”; de toekomst van de buurtschap. Wat zijn de bedreigingen en beperkingen maar ook wat zijn de kansen en de mogelijkheden of eventuele verbeterpunten. Hierbij valt te denken aan vergrijzing/verjonging, bevolkingsdaling, zorg, wonen, bereikbaarheid, glasvezel. Maar ook hobby & vrije tijd, voorzieningen, onderwijs en werk kunnen deze bijeenkomst besproken worden.
Het oorspronkelijke idee voor het organiseren van deze avond werd ingezet als “goed-idee-avond”. Vaak worden bij informele bijeenkomsten diverse “goede ideeën” bedacht of besproken. Om deze “goede ideeën”serieus te bespreken ontstond het idee om deze avond te organiseren. De te bespreken onderwerpen deze avond kunnen heel divers zijn. Al deze verschillende items dragen bij aan de leefbaarheid. Door met elkaar over de verschillende ideeën te brainstormen, kunnen deze misschien uitgevoerd worden of leidden tot nieuwe ontwikkelingen of verbetering van bestanden activiteiten, voorzieningen of diensten.
Aangezien, deze ontwikkelingen ook bij de gemeente, de provincie en het rijk momenteel de nodige aandacht hebben, is Ted Kok wethouder van de gemeente Aalten uitgenodigd. Veel onderwerpen die deze avond besproken worden hebben raakvlakken met Achterhoek Agenda 2020, vandaar dat Haarts Belang de wethouder heeft gevraagd deze avond in te leidden
Afhankelijk van de resultaten en de reacties op deze avond, zal bekeken worden of deze avond een vervolg zal gaan krijgen. Haarts Belang nodigt iedereen uit zijn “steentje bij te dragen”, want ieder ieder steentje is er eentje. Of zo als op de Haart vaak wordt gezegd;
we doen het met elkaar, voor elkaar, want de Haart is het waard.