Statuten zijn gewijzigd van Oranje ver Ons Genoegen

jacqueline-0016

jacqueline-0014Heden morgen zijn er enkele bestuursleden op bezoek geweest bij notaris Rensen, en hebben alle handtekeningen gezet onder de akte! Dus nu hebben, we ver. De Ringkamp en Oranje ver. Ons genoegen,
Zo als tijdens de leden vergadering is af gesproken, en tijdens de extra ledenvergadering is goed gekeurd,